Biavl – en meningsfyldt og hyggelig hobby.

Da jeg for ca. 5 år siden startede med biavl, vidste jeg stort set ikke noget om hvordan man holder bier.
Jeg har altid syntes bierne var spændende, men det var lidt tilfældigt at jeg begyndte med biavl selv.
Jeg bladrede et kursus katalog fra FOF igennem, og faldt over kurset “Biavl for begyndere”, som blev afholdt af Danmarks Biavlerforening. Det lød jo meget spændende, og der kunne jo ikke ske noget ved at bruge et par mørke vinteraftener på at lære noget om biavl.
Jeg tilmeldte mig kurset, og allerede fra første kursus aften var jeg solgt. Der var meget mere ved biavl end bistik og honning.

Travlhed i bistade.
Travlhed i bistade.

Sådan passes bierne

Når man holder bier skal de passes. Man kigger til sine bier ca. en gang om ugen. Hvis man er nysgerrig, måske lidt oftere. Men det er vigtigt at bierne ikke forstyrres for ofte, da de skal have fred til deres mange gøremål. Når man kigger til sine bier, er det for at se hvordan bifamilien trives. Har de plads nok til honning og yngel? Lægger dronningen æg nok? Er der tegn på sygdom? Har bierne foder nok?
Ud fra det man ser i stadet, er det biavlerens opgave at give bifamilien de bedste forhold. Måske skal de have mere plads, med et nyt magasin med nye tavler. Eller måske er dronningen ved at være for gammel, og skal derfor udskiftes. Man kan få mange oplysninger om bifamilien ved at bruge alle sine sanser. Man kan dufte om familien er sund. Man kan høre om familien har mistet sin dronning. Man kan se om de har brug for mere plads. Man kan mærke, på vægten af magasinerne, om de mangler foder, eller om det måske er tid til at tage honning fra. Hvis man er effektiv kan man passe sine bier forholdsvist hurtigt, men ofte trækker tiden ud, fordi man lige ser noget spændende. Man skal kun passe sine bier hvis man har god tid, det nytter ikke at stresse afsted igenne bistaderne. Det resultere kun i sure bier og bistik.

Bi i gang med arbejdet i bistadet. Biavl
Bi igang med arbejdet i bistadet.

Flittige bier

Bierne er flittige, og arbejder videre i stadet selv når de bliver forstyrret af biavleren. Så der er masser af spændene ting at kigge på. Bier der gør rent, bier der inddamper nektar til honning eller bier der fodrer de mange larver.

Bilarver er vigtige for biavl.
Bilarve.

Biernes yngel er en af de vigtigste indikatorer for at bifamilien trives. Der skal være mange æg, og kun et æg i hver celle. Mange larver og et fint yngelleje er en god indikation på, at man har en sund familie og en god dronning.

Dronning med hof. Biavl.
Dronning med hof.

Dronningen

Dronningen kan væres svær at finde, imellem hendes mange tusinde døtre. Man mærker dronningen, så hun er nemmere at finde og for at kunne se hvor gammel hun er. Farven på hende ryg indikerer et årstal.
Der er et helt hof af arbejderbier omkring dronningen konstant. De fodrer hende, pudser hende og presser hende til at lægge æg. Og hun lægger mange æg. Hele døgnet laver hun ikke andet end at lægge æg. Hun kan lægge omkring 2000 æg i døgnet.

Bigård i juni måned.
Bigård i juni måned.

Sommer biavl

Sommeren er travl for bierne og biavleren. Det kræver at man altid er lidt foran sine bifamilier, hvis de skal passes optimalt. Og det kan gå hurtigt. Specielt når rapsen blomstere, så kan det være svært at følge med og få udvidet bistadet i rette tid.

Bigården om vinteren.
Bigården om vinteren.

Vinter biavl

Om vinteren er der derimod ro på. Bierne sidder i deres vinterklynge, og holder varmen. Så dronningen kommer sikkert igennem de kolde måneder. I midten af vinterklyngen er der 30-35 grader, selv når der er hård frost.
Vinteren bruger biavleren på at gøre biavler materialet klar til næste sæson. Magasiner skal rengøres, rammerne skal sendes til omsmeltning og vask. Der skal loddes nye kunsttavler i rammerne. Så der er noget at lave hele året rundt som biavler.

Er du interesseret i at læse mere om biavl, har Danmarks Biavlerforening lavet en folder der hedder Biavl for Begyndere.
Du kan læse folderen her: Biavl for Begyndere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *